Eg i ry

Beskæring af stor eg ved ry.

Problem stillingen ved denne opgave var selve tilgangen til træet og selve træets struktur, efter en orkan var der flere grene de var brækket af og fremstod nu uharmonisk.

Den tilbageblivende og dominante gren havde en stor stress revne som med tiden vil fejle og brække af. Træet er placeret op af et skur, på den anden side en stejl skråning med nogle meget gamle og store rhodendron der skulle skånes.

Grene blev fliset og skåret i brænde stykker. Udover dette blev der fjernet vandris på 2 andre egetræer samt en enkel stor vandret gren blev fjernet der fremstod uharmonisk og blokerede udsigten, denne var midt på skråningen.

Tidsforbruget på denne opgave var 5-6 timer, 2 mand samt flishugger og nedfiringsgrej.

Pris 4000 kr inkl moms.