Beskæring

Selvom beskæring kan virke simpelt, kan det være godt betalt, at få en faglig kompetent til det.

Ved forkert beskæring og fremgangsmetode, kan det ende med at udgøre en risiko for dig selv, især ved større og høje grene.
Der er også risiko for at træet tager skade, Som kan forfalde og udgør en risiko.

Her under kan du se hvad vi tilbyder

Opbygningsbeskæring:

Ved unge træer, er det Vigtigt at få det beskåret i god tid! Yngre træer healer ofte bedre og det er betydeligt nemmere og bedre at lave en skånsom beskæring der sikre et pænt træ.

Opstamning/kroneløft:

Ved at lave et kroneløft på dit træ tillader du luft og mere lys komme ned, samt du sikre dig at træet ikke bliver til gene for bebyggelser og færdslen.

Fjerne døde grene:

Ved ældre træer er der ofte døde grene da de er blevet udkonkurreret da de ikke længere har en placering hvor der er lys nok, dette er ganske normalt. ved storme er der til tider grene der knækker, disse bliver også fjernet.

Fjerne grene for vækst og sundhed:

Hvis træer slider/gnaver mod hinanden laver de stører åbne sår, disse bliver fjernet, samt grene der med tiden vil udgøre et problem bliver fjernet.

Styning:

Styning er et kraftigt indgreb på dit træ, som vi i de fleste tilfælde fraråder, ved en styning bliver der en meget stor sår overflade der er modtagelig for sygdom. Desuden er det nødvendigt at der bliver udført beskælring af træet i fremtiden, i visse tilfælde er det dog fordelagtigt.

Trækrone Reducering:

Ved en trækrone reducering, bliver der nænsomt beskåret i trækronen for at lukke mere lys igennem kronen, samt reducering i kronen så den ikke tager magten over dens omgivelser.

Æstetisk beskæring, bringe balancen tilbage i dit træ:

Er dit træ ude af balance, på grund af skygge fra andet træ eller lign? dette kan der rettes op på så i får et pænt træ der er i symmetri.

Beskæring af frugttræer:

Beskæring af dit frugttræ kan udføres til gavn for træets kvalitet af afkast, samt at frugterne er til at plukke. Alle træer og scenarier er helt unikke, derfor kan der ikke give et præcist svar på hvilken løsning der er bedst for jer samt pris. derfor tilbyder vi at komme ud og kigge på jeres træer for at finde præcis den bedste løsning på din opgave.